DANH SÁCH CÁN BỘ – NHÂN VIÊN

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG TY
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH CHUYÊN NGÀNH HỌC LỰC KINH NGHIỆM
A. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
1 Nguyễn Cảnh Huy CEO Kỹ sư xây dựng Đại học 15 năm
B. PHÒNG KINH DOANH
2 Huỳnh Thanh Phúc Quản lý dự án – Bốc khối lượng- báo giá Kỹ sư xây dựng Đại học 6 năm
3 Ngô Quang Phong Quản lý dự án – Bốc khối lượng- báo giá Kỹ sư xây dựng Đại học 5 năm
4 Lê Khắc Mai Lĩnh Quản lý dự án – Bốc khối lượng- báo giá Xây dựng cầu đường Đại học 3 năm
5 Trương Thị Tuyền Giám đốc kinh doanh Cử nhân Kế toán Đại học 8 năm
6 Đỗ Chí Nhân Giám đốc kinh doanh Kỹ sư xây dựng Đại học 10 năm
7 Cát Tường Vân Giám đốc kinh doanh Tư vấn xây dựng Đại học 10 năm
C. PHÒNG THIẾT KẾ
8 Trương Minh Khá Chủ trì kết cấu Kỹ sư xây dựng Đại học 8 năm
9 Trần Hữu Phú Kiến trúc sư Kiến trúc sư Đại học 3 năm
10 Trần Trung Nhựt Họa Viên Họa Viên Cao đẳng 5 năm
11 Trần Thị Mỹ Thanh Kiến trúc sư Kiến trúc sư Thạc sỹ 15 năm
12 Võ Văn Thiệp Họa Viên Họa Viên Trung Cấp 17 năm
13 Đào Đỗ Tuấn Phi Kỹ sư thiết kế hệ thống điện Kỹ sư điện công nghiệp Đại học 11 năm
14 Lê Hùng Sơn Dương Kỹ sư thiết kế hệ thống pccc Kỹ thuật điện, điện tử Đại học 14 năm
D. GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
15 Võ Anh Kiệt Giám đốc dự án Kỹ sư xây dựng Đại học 17 năm
E. TP.THI CÔNG – CHỈ HUY TRƯỞNG
16 Vũ Thanh Hải Phó Giám đốc dự án Kỹ sư xây dựng Thạc sỹ 15 năm
17 Nguyễn Văn Cường Chỉ huy trưởng công trình Kỹ sư xây dựng Đại học 17 năm
18 Phạm Đăng Lưu Chỉ huy trưởng công trình Kỹ sư xây dựng Đại học 16 năm
F. KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
19 Phạm Văn Quỳnh Kỹ thuật công trình Kỹ sư xây dựng Đại học 6 năm
20 Nguyễn Đình Lĩnh Kỹ thuật công trình Kỹ sư xây dựng Đại học 8 năm
21 Bàn Văn Hiệu Kỹ thuật công trình Kỹ sư xây dựng Đại học 2 năm
22 Huỳnh Ngọc Thắng Kỹ thuật công trình Kỹ sư xây dựng Đại học 9 năm
23 Phạm Tuấn Anh Kỹ thuật công trình Kỹ sư xây dựng Đại học 6 năm
24 Đỗ Quyền Anh Công nghệ kỹ thuật điện Kỹ sư xây dựng Đại học 2 năm
25 Võ Kim Quốc Thịnh Kỹ thuật điện-điện tử Kỹ thuật điện-điện tử Đại học 15 năm
26 Trương Tùng Hưng Công nghệ kỹ thuật điện Kỹ sư điện Đại học 5 năm
27 Vũ Văn Tuynh Điện công nghiệp Kỹ sư điện Đại học 2 năm
G. PHÒNG TRẮC ĐẠC
28 Trần Bá Nhật Minh Trắc đạc công trình Kỹ sư xây dựng Đại học 7 năm
29 Trần Thanh Trà Trắc đạc công trình Kỹ sư xây dựng Đại học 15 năm
H. PHÒNG BẢO HÀNH – BẢO TRÌ
30 Võ Văn Dũng Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Trung Cấp  18 năm
31 Phạm Hoài Ân Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Trung Cấp 5 năm
32 Huỳnh Tấn Phước Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Trung Cấp 4 năm
I. PHÒNG VẬT TƯ
33 Nguyễn Trần Bảo Trâm Trưởng phòng vật tư/ GĐ Tài chính Cử nhân ngoại ngữ Đại học 13 năm
34 Đặng Thị Thanh Hòa Kế toán tổng hợp Cử nhân Tài chính Kế toán Đại học 16 năm
K. PHÒNG TÀI CHÍNH
35 Trần Thị Bích Loan Trưởng phòng tài chính Cử nhân Tài chính Kế toán Đại học 19 năm
36 Nguyễn Thị Thu Trang Nhân viên Cử nhân Kế toán Đại học 1 năm
L. PHÒNG KẾ TOÁN
37 Ngô Thị Tuyết Hương Kế toán trưởng Cử nhân Tài chính Kế toán Đại học 20 năm
38 Nguyễn Thị Mai Phương Kế toán viên Tài chính Kế toán Trung Cấp 9 năm
M. PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
39 Võ Văn Khánh Tài xế Tài xế THPT 3 năm
40 Văn Chí Dũng Tài xế Tài xế THPT 13 năm

Danh sách cập nhật ngày 01/09/2021