THIẾT KẾ 3D NHÀ XƯỞNG GREENTECH HEADGEAR – BÀ RỊA VŨNG TÀU

NHÀ XƯỞNG GREENTECH HEADGEAR

Địa điểm: Đường D02, KCN Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Quy mô 30.000m2

Khởi công ngày: 18/08/2018

VIDIEO THIẾT KẾ 3D NHÀ XƯỞNG GREENTECH HEADGEAR – BÀ RỊA VŨNG TÀU