Ông Trần Bùi Việt

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng công trình do Quý công ty tư vấn – thiết kế và thi công.