CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH EVERISE

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ:

– Tên công trình : NHÀ XƯỞNG EVERISE

– Địa điểm xây dựng : Đường số N14A, KCN Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

– Chủ đầu tư : Công ty TNHH EVERISE.

– Mục đích sử dụng: Nhà máy sản xuất.

II. QUY MÔ DỰ ÁN:

– Diện tích khu đất : 11.750 m2

– Quy mô sử dụng : Mật độ xây dựng 61%

• Nhà xưởng : 7040 m2

• Nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ.

THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG