Dự án Nhà máy T.A

Tên dự án: Công trình nhà máy T.A

Địa điểm: Đường số 8, Kcn Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Tình trạng: Đã hoàn thành 

THI CÔNG HOÀN THIỆN NHÀ XƯỞNG & HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC