TỔNG THẦU CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

       Với vai trò tổng thầu thi công công trình công nghiệp chúng tôi đồng hành cùng chủ đầu tư tư vấn và quản lý dự án, đưa giải pháp từ giai đoạn thiết kế cơ sở đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Việc đồng hành cùng chủ đầu tư từ giai đoạn thiết kế đến thi công đem đến cho chủ đầu tư các giải pháp tối ưu về công nghệ sản xuất vận hành nhà máy đồng thời tối ưu về chi phí xây dựng nhà máy.